Liên hệ Bộ môn

Mọi chi tiết xin liên hệ PGS.TS Lê Minh Hoàng qua email, gọi điện, hoặc gửi nội dung theo mẫu bên dưới

Địa chỉ

Tâng 1, tòa nhà Viện khai thác, 09 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang

Số điện thoại

(84)915 405 811

02583 831 147

Hộp thư

hoanglm@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc