ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

  Nhiệt liệt chào mừng Đại hội chi bộ Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2020 - 2022

  Xem chi tiết

  VỊ TRÍ VĂN PHÒNG VIỆN

  CÁC BỘ MÔN

  KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

  Trưởng bộ môn: Thầy Ngô Văn Mạnh
  ĐT: 0914252987   Email: manhnv@ntu.edu.vn

  CƠ SỞ SINH HỌC NGHỀ CÁ

  Trưởng bộ môn: Lê Minh Hoàng.

  ĐT: 0915405811    Email: hoanglm@ntu.edu.vn

  QUẢN LÝ SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

  Q. Trưởng Bộ môn: Thầy Trần Văn Phước

  ĐT: 0905 265 931     Email: phuoctv@ntu.edu.vn

  VIDEO NỔI BẬT

  Trường Đại học Nha Trang nghiên cứu và triển khai công nghệ phục vụ phát triển nuôi biển