Bộ môn kỹ thuật nôi trồng thủy sản

Giới thiệu bộ môn

Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản được thành lập theo quyết định số 1109/QĐ-ĐHNT ngày 31 tháng 10 năm 2017. Bộ môn có nhiệm vụ giảng dạy các học phần chuyên ngành của Viện Nuôi trồng Thủy sản như: Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển, cá nước ngọt, giáp xác, động vật thân mềm, rong biển và thủy đặc sản, Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản bền vững...
Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, cùng với Viện Nuôi trồng Thủy sản và Trường Đại học Nha Trang, thông qua hàng loạt các đề tài, dự án nghiên cứu các cấp, Bộ môn Kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản đã thực hiện thành công nhiều nghiên cứu nuôi biển có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Các nghiên cứu có ý nghĩa lớn với ngành thủy sản có thể kể đến như sản xuất giống thành công nhiều loài cá biển (cá chẽm, cá chim vây vàng, cá bớp, cá mú, cá hồng mỹ, cá hồng bạc, cá khoang cổ...), giáp xác (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm đất), động vật thân mềm (ốc nhảy, ốc đĩa, điệp shell, sò huyết...) và sản xuất thức ăn công nghiệp cho cá biển, tôm hùm.
Trong những năm tiếp theo, các lĩnh vực nghiên cứu của bộ môn vẫn tập trung vào sản xuất giống nhân tạo các đối tượng nuôi biển có giá trị kinh tế cao nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi. Tuy nhiên, các nghiên cứu này cũng đang nhấn mạnh vào việc nâng cao năng suất, chất lượng con giống, chất lượng sản phẩm thông qua ứng dụng công nghệ sinh học, di truyền, chọn giống, công nghệ nuôi, quản lý môi trường và bệnh. Ngoài ra, việc nghiên cứu xây dựng các mô hình, quy trình công nghệ nuôi tiên tiến, hiệu quả và bền vững cũng đang được bộ môn quan tâm nhằm góp phần phát triển nghề nuôi trồng thủy sản của nước ta.
Đội ngũ giảng viên cơ hữu của bộ môn gồm 12 thành viên trong đó có: 06 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh và 03 thạc sĩ.
Hiện các cán bộ của bộ môn đang phụ trách Trại Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Cam Ranh (ThS. Đoàn Xuân Nam), Trại Thực nghiệm Nuôi cá nước Ngọt Ninh Phụng (TS. Nguyễn Văn Minh) và lồng bè nuôi cá biển, một số trại sản xuất giống hải sản tại Nha Trang, Ninh Hòa. Đây là nơi đã và đang triển khai nhiều đề tài, dự án nghiên cứu các cấp của các thành viên bộ môn cũng như là nơi các học viên của viện tham gia học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, đây cũng là nơi sản xuất và cung cấp con giống hải sản có chất lượng cho nghề nuôi trồng thủy sản của nước.