TT

Tên đề tài/dự án

Chủ trì

Thời gian

Cấp quản lý

1

Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá bè vẫu trong lồng trên biển Caranx ignobilis bằng thức ăn công nghiệp  tại khu vực  Nam Trung bộ

TS. Nguyễn Văn Minh

2022-2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi thương phẩm ốc nhảy Strombus canariun tại Khánh Hòa.

ThS. Vũ Trọng Đại

2021-2023

Tỉnh Khánh Hòa

3

Nâng cao sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc cá khoang cổ cam Amphiprion percula

ThS. Trần Văn Dũng

2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4

Xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá khế vằn Gnathanodon speciosus

TS. Ngô Văn Mạnh

2021-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo hầu hương Spondylus gloriosus tại Khánh Hòa

ThS. Phạm Thị Khanh

2021-2022

Trường ĐHNT

6

Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Bè vẫu Caranx ignobilis tại Khánh Hòa

TS. Phạm Đức Hùng

2020-2023

Tỉnh Khánh Hòa

7

Đánh giá tác động của dinh dưỡng cá bố mẹ lên chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm Lates calcarifer trong điều kiện biến đổi khí hậu

TS. Phạm Đức Hùng

2020-2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Kỹ thuật nuôi vỗ và kích thích sinh sản cá rô đầu vuông Anabas testudineus tại Khánh Hòa

TS. Nguyễn Văn Minh

2020-2021

Trường ĐHNT

9

Đánh giá đáp ứng sinh trưởng, sinh lý, miễn dịch và khả năng chống lại vi khuẩn của cá chim  Tranchinotus blochii cho ăn thức ăn có protein thủy phân cá ngừ

TS. Phạm Đức Hùng

2019-2022

NAFOSTED

 

In

TT

Tên đề tài/dự án

Chủ trì

Thời gian

Cấp quản lý

1

Ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp thông minh, xây sdựng mô hình ương giống và nuôi thương phẩm  cá chẽm Lates calcarifer theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn VietGapquy mô công nghiệp tại Thanh Hóa

TS. Lục Minh Diệp

2019-2020

Tỉnh Thanh Hóa

2

Transgenerational effects of extreme temperature and predators on tropical copepods

ThS. Đoàn Xuân Nam

2019-2020

Quỹ Khoa học Thụy Điển (IFS)

3

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp phục vụ nuôi tôm hùm và cá chim vây vàng tại Khánh Hòa

TS. Nguyễn Văn Minh

2018-2021

Bộ Khoa học và Công nghệ

4

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm nghêu lụa Paphia undulata tại Kiên Giang

ThS. Vũ Trọng Đại

2017-2020

Tỉnh Kiên Giang

5

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo ốc nhảy Strombus canariun tại Khánh Hòa

ThS. Vũ Trọng Đại

2017-2020

Tỉnh Khánh Hòa

6

Bảo tồn nguồn gen ốc đĩa Nerita balteata trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

ThS. Vũ Trọng Đại

2017-2020

Tỉnh Quảng Ninh

7

Xây dựng quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá sủ đất Nibea diacanthus tại Khánh Hòa

TS. Ngô Văn Mạnh

2017-2019

Tỉnh Khánh Hòa

8

Xây dựng công thức thức ăn nuôi cá mú chấm đen, Epinephelus malabaricus, trên cơ sở tích hợp những kết quả nghiên cứu theo phương pháp truyền thống và những nghiên cứu bổ sung theo phương pháp mô hình năng lượng sinh học

TS. Lê Anh Tuấn

2017-2018

Trường ĐHNT

9

Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bớp, cá hồng Mỹ tại Khánh Hòa

TS. Ngô Văn Mạnh

2016-2019

Bộ Khoa học và Công nghệ

10

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm cảnh Harlequin Hymenocera picta

ThS. Đoàn Xuân Nam

2016-2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo

11

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thăm dò kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm bác sĩ  Lysmata amboinensis

TS. Lục Minh Diệp

2014-2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

12

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá khoang cổ cam Amphiprion percula

TS Nguyễn Tấn Sỹ

2014-2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

13

Xây dựng mô hình ấp, ương nuôi ấu trùng và cá giống cá chim vây vàng tại khu vực Bắc Trung Bộ

PGS. TS. Lại Văn Hùng

2014-2016

Bộ Giáo dục và Đào tạo

14

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá hồng Mỹ Scieanops ocellatus tại Khánh Hòa

TS. Ngô Văn Mạnh

2014-2016

Tỉnh Khánh Hòa

15

Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm sò huyết Anadara granosa tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

ThS. Vũ Trọng Đại

2014-2015

Trường ĐHNT

16

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng cho tỉnh Ninh Bình

PGS. TS. Lại Văn Hùng

2014-2015

Bộ Khoa học và Công nghệ

17

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng cho tỉnh Khánh Hòa

PGS. TS. Lại Văn Hùng

2014-2015

Bộ Khoa học và Công nghệ

18

Kỹ thuật nuôi tăng sản cá rô đồng Anabas testudineus tại Khánh Hòa

TS. Nguyễn Văn Minh

2013-2014

Trường ĐHNT

19

Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chim vây vàng Trachinotus blochii

TS. Ngô Văn Mạnh

2012-2015

Bộ Khoa học và Công nghệ

20

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá chim vây vàng Trachinotus blochii và tổ chức chuyển giao cho người dân tại Khánh Hòa

TS. Ngô Văn Mạnh

2012-2014

Tỉnh Khánh Hòa

21

Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông Panulirus ornatus và tôm hùm xanh Panulirus homarus

PGS. TS. Lại Văn Hùng

2012-2014

Bộ Khoa học và Công nghệ

22

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất giống nhân tạo ốc đĩa Nerita balteata tại Quảng Ninh

TS. Ngô Anh Tuần

2012-2013

Tỉnh Quảng Ninh

23

Xác định giá trị dinh dưỡng và năng lượng tiêu hóa của các thành phần nguyên liệu thức ăn ở tôm hùm bông, Panulirus ornatus

TS. Lê Anh Tuần

2012-2013

Trường ĐHNT

24

Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá chim vây vàng Trachinotus blochii cho Trung tâm Giống Hải sản cấp I, Ninh Thuận.

PGS. TS. Lại Văn Hùng

2011-2012

Tỉnh Ninh Thuận

25

Development of land-based lobster production systems in Vietnam and Australia (FIS/2011/008).

TS. Lê Anh Tuấn

2011-2012

QDPI and ACIAR

26

Improving feed sustainability for marine aquaculture in Vietnam and Australia

TS. Lê Anh Tuấn

2009-2014

CSIRO and ACIAR

27

Spiny lobster aquaculture development in Indonesia, Vietnam and Australia ustralia

TS. Lê Anh Tuấn

2009-2013

QDPI, ACIAR and MADC

28

Thử nghiệm sản xuất giống cá chim vây vàng Trachinotus blochii tại Khánh Hòa.

TS. Ngô Văn Mạnh

2009-2011

Tỉnh Khánh Hòa

29

Ứng dụng công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá thát lát tại Khánh Hòa

ThS. Lương Công Trung

2008-2010

Tỉnh Khánh Hòa

30

Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi thâm canh cá chẽm Lates calcarifer bằng thức ăn công nghiệp

TS. Lục Minh Diệp

2008 - 2010

Bộ Nông nghiệp và PTNT

31

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá Hồng bạc Lutjanus argentimaculatus tại Nha Trang, Khánh Hòa

TS. Nguyễn Địch Thanh

2006-2009

Tỉnh Khánh Hòa

32

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá hồng bạc Lutjanus argentimaculatus

TS. Nguyễn Địch Thanh

2005-2006

Bộ Giáo dục và Đào tạo

33

Nuôi thâm canh cá biển trong ao bằng mương nổi

PGS. TS. Hoàng Tùng

2004-2007

Dự án CARD, Úc

34

Di giống và nuôi thương phẩm cá tra tại Ninh Hòa – Khánh Hòa

ThS. Lương Công Trung

2004-2005

Trường ĐHNT

35

Quy hoạch nuôi trồng và khai thác thủy sản trên hồ chứa nước Định Bình- Bình Định

ThS. Lương Công Trung

2004-2005

Tỉnh Khánh Hòa

36

Xây dựng và chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi cá ở mức độ nông hộ tại huyện Khánh Vĩnh – Khánh Hòa

ThS. Lương Công Trung

2001-2002

Trường ĐHNT

In

 1. Hung Duc Pham, Muhammad A.B. Siddik., Ut Van Phan., Hoang Minh Le., Md. Arifur Rahman, 2021. Enzymatic tuna hydrolysate supplementation modulates growth, nutrient utilisation and physiological response of pompano (Trachinotus blochii) fed high poultry-by product meal diets. Aquaculture Reports.
 2. Le, M.-H., Dinh, K. V., Pham, D. H., Phan, V. U., & Tran, V. H., 2021. Extreme temperature differently alters the effects of dietary vitamin C on the growth, immunity and pathogen resistance of Waigieu seaperch, Psammoperca waigiensis. Aquaculture Research, 00, 1– 14.
 3. Muhammad A.B. Siddik., Hung D. Pham, David S. Francis, Binh Van Vo & Md Shahjahan, 2021. Dietary supplementation of fish protein hydrolysate in high plant protein diets modulates growth, liver and kidney health, and immunity of barramundi (Lates calcarifer). Aquaculture Nutrition.
 4. Khuong V.Dinh, Kha L.U.Doan, Nam X.Doan, Hung Q.Pham, Thi Hoang Oanh Le, Minh Hoang Le, Minh T.T.Vu, Hans- UweDahms, Kiem N.Truong (2021). Parental exposures increase the vulnerability of copepod offspring to copper and a simulated marine heatwave. Environmental Pollution, Volume 287, 1 Octorber 2021, 117603.
 5. John Mapunda, Matern S.P. Mtolera , Saleh A.S. Yahya, Van Manh Ngo, Matan Golan, 2021. Light colour affect the survival rate, growth performance, cortisol level, body composition, and digestive enzymes activities of different Snubnose pompano (Trachinotus blochii Lacépède, 1801) larval stages. Aquaculture Reports 21 (2021).
 6. John Mapunda,  Matern S. P. Mtolera, Saleh A. S. Yahya,  Van Manh Ngo, Matan Golan, Van Minh Nguyen, 2021. Effect of tank colour on growth, survival, stress level, digestive enzymatic activities and body composition of snubnose pompano (Trachinotus blochii Lacépède) larvae. Aquaculture Research. 2021; 00: 1–12.
 7. Barthazar Masengesho, Minh Van Nguyen, Hung Duc Pham and Minh-Hoang Le, 2021. Effects of fish size and feeding rations on growth performance and immune responses of Waigieu sea perch (Psammoperca waigiensis) at juvenile stage. International Journal of Fisheries and Aquatic Studies, 9 (2), 34-39.
 8. Diep Minh Luc, Barthazar Masengesho and Minh-Hoang Le, 2021. Effects of vitamin C supplementation on growth performance and immune responses of juvenile Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis). International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 2021; 9(3): 126-130.
 9. Quach Thi Khanh Ngoc, Bui Bich Xuan, Erlend Dancke Sandorf, Truong Ngoc Phong, Luong Cong Trung, Tang Thi Hien, 2021. Willingness to adopt improved shrimp aquaculture practices in Vietnam. Aquaculture Economics & Management, 2/2021.
 10. Linh P Pham, Ann-Elise Olderbakk Jordal , Minh V Nguyen , Ivar Rønnestad, 2021. Food intake, growth, and expression of neuropeptides regulating appetite in clown anemonefish (Amphiprion ocellaris) exposed to predicted climate changes. General and Comparative Endocrinology, 304: 113719.
 11. Ho Son Lam, Pham Thi Khanh, Dang Tran Tu Tram, Phan Minh-Thu, 2021. Effect of Dietary Iron on Growth and Survival Rate of Snubnose Pompano Trachinotus blochii (Lacepède, 1801). Agricultural Mechanization in Asia, 52(01): 3011-3018.
 12. Binh Van Vo, Muhammad A.B. Siddik, Ravi Fotedar, Md Reaz Chaklader, Md Javed Foysal, Hung Duc Pham, 2020. Digestibility and water quality investigations on the processed peanut (Arachis hypogaea) meal fed barramundi (Lates calcarifer) at various inclusion levels. Aquaculture Reports 18 (100474).
 13. Thuy, T. Nguyen, Minh-HoangLe, Nam X. Doan, Hung Q. Pham, Minh T.T. Vu, Khuong, V. Dinh, 2020. Artificial light pollution increases the sensitivity of tropical zooplankton to extreme warming. Environmental Technology & Innovation, 20, Nov. 2020, 101179.
 14. Kiem N.Truong, Ngoc-Anh Vu, Nam X. Doan, Minh-Hoang Le, Minh T.T. Vu, Khuong V. Dinh, 2020. Predator cues increase negative effects of a simulated marine heatwave on tropical zooplankton. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 530–531, 2020, 151415.
 15. Khuong V. Dinh, Quyen T.T. Nguyen, Thi-My-Chi Vo, Trung Ba Bui, Thanh-Son Dao, Duc M. Tran, Nam X. Doan, Trinh S.H. Truong, Mary S.Wisz, Torkel Gissel Nielsen, Minh T.T. Vu, Minh-Hoang Le, 2020. Interactive effects of extreme temperature and a widespread coastal metal contaminant reduce the fitness of a common tropical copepod across generations. Marine Pollution Bulletin, 159, Oct. 2020, 111509.
 16. Truong KN, Vu N-A, Doan NX, Le M-H, Vu MTT, Dinh KV., 2020. Predator cues increase negative effects of a simulated marine heatwave on tropical zooplankton. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 530-531, 151415.
 17. Nguyen, T.T., Le, M.-H., Doan, N.X., Nguyen, S.T., Truong, S.H.T., Vu, M.T.T., Dinh, K.V., 2020. Salinity and temperature effects on productivity of a tropical calanoid copepod Pseudodiaptomus incisus. Aquaculture Research.
 18. Minh‐Hoang Le, Khuong V. Dinh, Minh V. Nguyen, Ivar Rønnestad, 2020. Combined effects of a simulated marine heatwave and an algal toxin on a tropical marine aquaculture fish cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture Research; 1365-2109.
 19. Lisa Chen and Vu Trong Dai, 2020. Hatchery techniques for the seed production of shortnecked clams (Paphia undulata) in Nha Trang, Vietnam. Asia Aquaculture, Volume 24, No. 3, 6/2020.
 20. Hung Duc Pham, Muhammad A.B.Siddik, Ravi Fotedar, Md Reaz Chaklader, Md Javed Foysal, Chau Minh Nguyen, Sukham Munilkumar., 2020. Substituting fishmeal with lupin Lupinus angustifolius kernel meal in the diets of cobia Rachycentron canadum: Effects on growth performance, nutrient utilization, haemato-physiological response, and intestinal health. Animal Feed Science and Technology, Volume 267, September 2020, 114556.
 21. Doan NX, Vu MTT, Pham HQ, Wisz MS, Nielsen TG, Dinh KV., 2019. Extreme temperature impairs growth and productivity in a common tropical marine copepod. Scientific Reports, 9, 4550.
 22. Grønning, J., Doan, N. X., Dinh, N. T., Dinh, K. V. & Nielsen, T. G. 2019. Ecology of Pseudodiaptomus annandalei in tropical aquaculture ponds with emphasis on the limitation of production. Journal of Plankton Research, 41, 741-758.
 23. Nguyen, M.V., Espe, M., Conceição, L.E.C., Le, M.H., Yúfera M., Engrola, S., Jordal, A-E.O., Rønnestad, I., 2019. The role of dietary methionine concentrations on growth, metabolism and N‐retention in cobia (Rachycentron canadum) at elevated water temperatures. Aquaculture Nutrition, 25 (2): 495-507.
 24. Yúfera, M., Nguyen, M.V., Navarro-Guillén, C., Moyano, F.J., Jordal, A-E.O., Espe, M., 2019. Effect of increased rearing temperature on digestive function in cobia early juvenile. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology, 230: 71-80.
 25. Luís Conceiçãoa, Minh Van Nguyen, Manuel Yúfera, Minh Hoang Le, Sofia Engrola, Marit Espe, Ann-Elise Jordal and Ivar Rønnestad, 2018. Cobia early juveniles is affected by water temperature and dietary methionine. Hatcheryfeed, 6 (4): 30-33.
 26. Pham, H.D., Siddik, M.A.B., Fotedar, R., Nguyen, C.M., Nahar, A., Gupta, S.K., 2018. Total Bioavailable Organic Selenium in Fishmeal-Based Diet Influences Growth and Physiology of Juvenile Cobia Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766). Biol Trace Elem Res.
 27. Nam X Doan, Minh T T Vu,  Ha T Nguyen, Huyen T N Tran, Hung Q Pham, Khuong V Dinh, 2018. Temperature- and sex-specific grazing rate of a tropical copepod Pseudodiaptomus annandalei to food availability: Implications for live feed in aquaculture. Aquaculture Research 49 (12): 3864-3873.
 28. Hanif, M.A., M.A.B. Siddik, M. R. Chaklader, H. D. Pham, R. Kleindienst., 2017. Length–weight relationships of three catfish species from a tributary of the Dhaleshwari River, Bangladesh. Journal of Applied Ichthyology, 00, 1-2.
 29. Pham, Hung Duc & Fotedar, Ravi, 2017. Do the dietary ingredients of low-protein formulated diet provide a sufficient selenium source in Australian snapper Pagrus auratus diet (Bloch & Schneider 1801)? Animal Feed Science and Technology.
 30. Ashfaqun Nahar, Md Reaz Chaklader, Muhammad Abu Bakar Siddik, Ilham Ilham, Hung Duc Pham and Sukham Munilkumar, 2017. Stock Structure of the Critically Endangered Clupisoma garua (Hamilton,1822): An Investigation Based on Discriminant Analysis Approach. Journal of Aquaculture Research Development.
 31. Hung Duc Pham, Ravi Fotedar, Chau Minh Nguyen & Muhammad Abu Bakar Siddik, 2016. Feed Utilisation Efficiency of Lupin Inclusion in Cobia: Role of Dietary Organic Selenium Supplementation. Modern Applied Science
 32. Elizabeth H. Petersen, Brett D. Glencross, Truong Ha Phuong, Vu An Tuan, and Le Anh Tuan, 2016. Recent Changes in the Bioeconomics of Lobster and Mud Crab Mariculture in Vietnam, Asian Journal of Agriculture and Development (ISSN 1656-4383), pp89-106.
 33. Trung Cong Luong, Hugues Lemonnier, Sebastien Hochard, Florence Royer and Yves Letourneur, 2016. Effects of blue shrimp Litopenaeus stylirostris and goldlined rabbitfish Siganus lineatus in mono- and polyculture on production and environmental conditions. Aquaculture Research volume 48, issue 4, pages 1368–1379.
 34. Trung Cong Luong, Hugues Lemonnier, Sebastien Hochard and Yves Letourneur, 2015. Study Seeks Candidates for Blue Shrimp Polyculture in New Caledonia. Global Aquaculture Advocate.
 35. Trung Cong Luong, Hugues Lemonnier, Sebastien Hochard and Yves Letourneur, 2014. Feasibility of polyculture of blue shrimp Litopenaeus stylirostris and goldlined rabbitfish Siganus lineatus in a mesocosm system. Aquaculure 433, 340-347.
 36. Minh V. Nguyen; Ivar Rønnestad; Louise Buttle; Hung Van Lai; Marit Espe, 2014. Evaluation of a high plant protein test diet for juvenile cobia Rachycentron canadum in comparison to commercial diets. Journal of Agricultural and Crop Research, 2315-9827.
 37. Minh V. Nguyen; Ivar Rønnestad; Louise Buttle; Hung Van Lai; Marit Espe, 2014. Imbalanced lysine to arginine ratios reduced performance in juvenile cobia (Rachycentron canadum) fed high plant protein diets. Aquaculture Nutrition, 1365-2095.
 38. Minh V. Nguyen; Ann-Elise Olderbakk Jorda; Marit Espe, Louise Buttle; Hung Van Lai; Ivar Rønnestad, 2013. Feed intake and brain neuropeptide Y (NPY) and cholecystokinin (CCK) gene expression in juvenile cobia fed plant-based protein diets with different lysine to arginine ratios. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology, 2347-5129.
 39. Micciche Luca and Doan Xuan Nam, 2012. Hatchery techniques applied for the artificial production of snout otter clam (Lutraria rhynchaena) in small scale farms in Nha Trang City, Vietnam. Aquaculture Asia Vol. XVII No. 1, January-March 2012, pp: 25-29.
 40. Tran Van Dung & Micciche Luca, 2012. Postlarvae culture and technical status of whiteleg shrimp (Penaeus vannamei) hatcheries in Quang Nam Province, Vietnam. Asian Aquaculture Journal, Vol. XVII, No.2: 18 – 19.
 41. Hung, P. Q. and Nam D. X., 2011. Embryonic and larval development of Waigieu seaperch (Psammoperca waigiensis). Aquaculture Asia Vol. XVI, No. 4 October-December 2011, pp: 18-22.
 42. Pham Duc Hung, Nguyen Dinh Mao, 2010. Effects of different trash fish with alginate binding on growth and body composition of juvenile cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture Asia.
 43. Pham Duc Hung, Nguyen Dinh Mao, 2009. Effects of the partial substitution fish oil by soybean oil in the diets on muscle fatty acid composition of juvenile cobia (Rachycentron canadum). Aquaculture Asia.
 44. Le Anh Tuan, Williams, K.C., 2007. Optimum dietary protein and lipid specifications for juveniles malabar grouper (Epinephelus malabaricus), Aquaculture 267, 129-138.
 45. Le Anh Tuan, 2005. Best practices for using trash fish in the culture of juvenile Malabar grouper, Epinephelus malabaricus. Aquaculture Asia, Vol. X, No.1, pp. 40-41 & 45.
 46. Hambrey, J.B., Le Anh Tuan and Ta, K.T., 2001. Aquaculture and poverty alleviation II. Cage culture in coastal waters of Vietnam. World Aquacult., 32, pp. 34-38.
 47. Hambrey, J.B., Le Anh Tuan, Nguyen T.N., Do, T.H., Ta, K.T., 1999. Poverty alleviation and marine cage culture in Vietnam, Aquaculture News (Scotland), 25, 5-18.
In