Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản

Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản

Công ty Vĩnh Thanh và Đại Học Nha Trang ký kết Bảng Ghi Nhớ nghiên cứu chế phẩm vi sinh KBM

Công ty Vĩnh Thanh và Đại Học Nha Trang ký kết Bảng Ghi Nhớ nghiên cứu chế phẩm vi sinh KBM

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị quốc tế về thủy sản lần thứ 9 – International Fisheries Symposium 2019

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị quốc tế về thủy sản lần thứ 9 – International Fisheries Symposium 2019

Họp dự án TUNASIA tại Thái Lan

Họp dự án TUNASIA tại Thái Lan

Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên

Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên