Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

GIAO LƯU GIỮA BCH ĐOÀN – HỘI – ĐỘI SVTN VỚI TÂN SINH VIÊN K62 VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

GIAO LƯU GIỮA BCH ĐOÀN – HỘI – ĐỘI SVTN VỚI TÂN SINH VIÊN K62 VIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Hợp tác giữa Viện Nuôi trồng thủy sản và Công ty Australis Vietnam

Hợp tác giữa Viện Nuôi trồng thủy sản và Công ty Australis Vietnam

Hội thảo trực tuyến dự án TUNASIA

Hội thảo trực tuyến dự án TUNASIA

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Kết quả Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022

Kết quả Đại hội Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2022

Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.

Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp