Họp các thành viên ASEAN-FEN tại Đại học Nha Trang

Họp các thành viên ASEAN-FEN tại Đại học Nha Trang

Viện Nuôi trồng Thủy sản ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long

Viện Nuôi trồng Thủy sản ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 2022

Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản của Viện Nuôi trồng Thủy sản –Trường Đại học Nha Trang đạt kiểm định chất lượng và xếp hạng 5 sao

Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản của Viện Nuôi trồng Thủy sản –Trường Đại học Nha Trang đạt kiểm định chất lượng và xếp hạng 5 sao

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức gặp mặt tân sinh viên khóa 63

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức gặp mặt tân sinh viên khóa 63

Kết quả hoạt động của Trại nuôi trồng thủy sản thực nghiệm nước mặn Cam Ranh (giai đoạn 2015 – 2021)

Kết quả hoạt động của Trại nuôi trồng thủy sản thực nghiệm nước mặn Cam Ranh (giai đoạn 2015 – 2021)

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm với Tập đoàn Việt Úc

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nuôi tôm với Tập đoàn Việt Úc

Kỳ 2: Nuôi biển xa bờ thời công nghệ

Kỳ 2: Nuôi biển xa bờ thời công nghệ

Lưu ý sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm

Lưu ý sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi tôm