Đoàn thanh niên Viện nuôi trồng thủy sản

I. ĐOÀN THANH NIÊN

1. Giới thiệu:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Nuôi trồng Thủy sản được thành lập vào tháng 8 năm 1966 – ngày thành lập Khoa NTTS - Trường Đại học Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha Trang. Đoàn thanh niên Viện NTTS trực thuộc Đoàn Trường Đại học Nha trang. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn khoa Nuôi trồng Thủy sản luôn phát huy được vai trò tiên phong của  một tổ chức Đoàn cơ sở. Đặc biệt, Đoàn thanh niên Viện luôn được đánh giá là một trong những lá cờ đầu của phong trào thanh niên trong trường Đại học Nha Trang - đó không chỉ thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của tất cả Đoàn viên – thanh niên trong Viện, sự thống nhất trong BCH mà còn là kết quả của sự chỉ đạo sáng suốt, quan tâm đúng mực của Chi bộ, Ban lãnh đạo Viện NTTS và BCH Đoàn trường dành cho Đoàn viện trong thời gian qua.

2. BCH và các Chi đoàn trực thuộc:

BCH Đoàn thanh niên Viện NTTS nhiệm kỳ 2009 – 2011:

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

1

Vũ Trọng Đại

Viện NTTS

Bí thư

2

Nguyễn Thị Thanh Bình

60.NTTS-1

Phó bí thư

3

Võ Văn Nhật

60.NTTS-1

Ủy viên BTV

4

Hàm Khắc Dương

60.NTTS-1

Ủy viên

5

Lưu Phương Nam

60.NTTS-2

Ủy viên BTV

6

Nguyễn Công Minh

60.NTTS-2

Ủy viên

7

Diệp Thị Mỹ Biên

60.NTTS-2

Ủy viên

8

Đổng Nữ Hồng Chuyên

60.BHTS

Ủy viên BTV

9

Nguyễn Minh Hùng

61.NTTS-2

Ủy viên

10

Nguyễn Văn Hiệp

61.NTTS-2

Ủy viên

11

Chung Văn Nhì

61.NTTS-1

Ủy viên

12

Phạm Quang Hậu

62.NTTS-1

Ủy viên

13

Nguyễn Thị Cầm Chi

62.NTTS-2

Ủy viên


Các Chi đoàn trực thuộc:

Với khoảng 400 Đoàn viên, Đoàn Viện NTTS bao gồm: 08 chi đoàn sinh viên trực thuộc biên chế theo lớp và khoá học từ khoá 60 đến khoá 63.

3. Chức năng – nhiệm vụ

Bên cạnh nhiệm vụ và chức năng của một tổ chức Đoàn, thì Đoàn viện Nuôi trồng Thủy sản cũng có những nhiệm vụ riêng của mình, phù hợp với đặc điểm và tình hình của Viện:

-  Phổ biến điều lệ Đoàn trong Đoàn viên, Thanh niên.

-  Đoàn kết, tập hợp và giáo dục lý tưởng cách mạng cho Sinh viên.

-  Đưa Thanh niên- Sinh viên vào các hoạt động học tốt, rèn luyện tốt và nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

-  Cùng với Đoàn trường tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ đoàn, cảm tình đoàn.

-  Tổ chức các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện và hướng nghiệp, tuyển dụng cho sinh viên.

-  Hướng dẫn các Chi đoàn tổ chức Đại hội, tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới.

-  Tham mưu cho Chi bộ Viện NTTS về kế hoạch hoạt động phong trào sinh viên và công tác phát triển Đảng.

-  Thực hiện những nhiệm vụ mà Chi bộ, Ban lãnh đạo Viện phân công.

II. LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

Liên chi hội sinh viên Viện Nuôi trồng Thủy sản trực thuộc Hội sinh viên Trường Đại học Nha Trang, là đơn vị vững mạnh xuất sắc. Liên chi hội sinh viên của Viện thường xuyên phối hợp với chặt chẽ với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên và sinh viên.

Liên chi hội Viện Nuôi trồng Thủy sản đã được BCH Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên Tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên. Ngoài ra, Liên chi hội Viện NTTS còn đạt nhiều thành tích trong các hội thi thể thao, văn nghệ do Trường tổ chức.