Danh sách đảng viên

TT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1

Phạm Thị Anh

24/11/1983

21/08/2015

21/8/2016

2

Vũ Trọng Đại 3

18/08/1981

30/06/2011

30/06/2012

3

Lục Minh Diệp

02/05/1964

23/07/2005

23/07/2006

4

Trần Văn Dũng

06/09/1984

07/10/2014

17/10/2015

5

Phạm Thị Hạnh

16/01/1980

29/10/2012

29/10/2013

6

Trần Vĩ Hích

20/02/1975

05/06/2009

05/06/2010

7

Lê Minh Hoàng

08/11/1981

10/09/2012

10/09/2013

8

Trương Thị Bích Hồng

02/09/1981

10/09/2013

10/09/2014

9

Phạm Đức Hùng

20/11/1979

06/8/2016

06/8/2017

10

Phạm Quốc Hùng 2

20/06/1974

04/11/1998

04/11/1999

11

Phạm Thị Khanh

23/01/1980

10/04/2015

10/04/2016

12

Bành Thị Quyên Quyên

24/12/1983

31/10/2011

31/10/2012

13

Ngô Văn Mạnh

02/10/1978

18/06/2008

18/06/2009

 14

 Nguyễn Văn Minh

20/06/1976 

 11/05/2018

11/05/2019

15

Trần Văn Phước 1

19/03/1978

24/10/2007

24/10/2008

16

Nguyễn Tấn Sỹ

20/04/1963

14/06/1997

14/06/1998

17

Mai Như Thủy

25/11/1977

07/05/2007

07/05/2018

18

Trần Thị Lê Trang

01/06/1984

14/11/2014

14/11/2015

19

Phan Văn Út

02/03/1980

31/10/2011

31/10/2012

BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020: 1: Bí thư; 2: Phó Bí thư; 3: Chi ủy viên

 

Chi bộ Viện Nuôi trồng Thủy sản là chi bộ trong sạch, vững mạnh với nhiều lần được BCH Đảng bộ Tỉnh Khánh Hòa khen ngợi, biểu dương và tặng bằng khen.