Viện NTTS tham gia xây dựng dự án NTTS khu vực Đông Nam Á

Trong 2 ngày, 17-18/6/2019, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương Tokyo (TUMSAT) tổ chức họp dự án “Xây dựng mạng lưới nghiên cứu quốc tế phát triển công nghệ sản xuất giống NTTS cho khu vực Đông Nam Á (Core-to-Core Program “Building up an international research network for successful seed production technology development and dissemination leading South-East Asian region) tại SEAFDEC/AQD in Iloilo. Philippines. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng và kết nối hình thành các nhóm nghiên cứu từ các trường/viện có đào tạo và nghiên cứu về NTTS trong khu vực. Viện NTTS, Đại học Nha Trang là thành viên của dự án.

Viện Nuôi trồng Thủy sản tiếp nhận thực tập sinh Canada

Bài viết trước

Viện Nuôi trồng Thủy sản tiếp nhận thực tập sinh Canada
Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Bài viết tiếp theo

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Bài viết liên quan

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận
16/04/2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh
13/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang
06/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh
31/03/2021

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh