Viện NTTS – thành viên của mạng lưới ASIAN-FEN

Viện NTTS, Đại học Nha Trang là thành viên của mạng lưới giáo dục các Trường Đại học có đào tạo ngành thủy sản thuộc các nước Đông Nam Á (ASEAN Fisheries Education Network: ASEAN-FEN). ASEAN-FEN có sứ mệnh hỗ trợ và thúc đẩy phát triển ngành thủy sản ASEAN thông qua liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức trong khu vực. Ngoài ra ASEAN-FEN hợp tác với các mạng lưới toàn cầu, các Trường Đại học, Viện nghiên cứu trên thế giới nhằm xây dựng năng lực, hợp tác nghiên cứu và giáo dục cho ASEAN, tổ chức thường niên các Hội nghị quốc tế ngành thủy sản.

Thông tin về ASIAN-FEN

https://aseanfen.org/

Thực tập sinh ThS. Scott McIlveen làm việc tại Viện NTTS

Bài viết trước

Thực tập sinh ThS. Scott McIlveen làm việc tại Viện NTTS
Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Bài viết tiếp theo

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Bài viết liên quan

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận
16/04/2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh
13/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang
06/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh
31/03/2021

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh