Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

  • 29-07-2020
  • /
  • 975
  • Nghiên cứu khoa học

Chiều ngày 27 tháng 7 năm 2020, Hội đồng thẩm định chương trình Thạc sĩ đã nhóm họp tại Viện NTTS để đánh giá hồ sơ xin mở ngành đào tạo cao học Quản lý Môi trường trong lĩnh vực thủy sản.

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Các thành viên hội đồng đã góp ý cho mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra, thời gian đào tạo, đặc biệt là cấu trúc chương trình giảng dạy và các học phần / mô-đun được phân phối trong chương trình. Hội đồng đã phê duyệt chương trình và đề nghị cấp cao hơn xem xét. Tuy nhiên, dựa trên các ý kiến, chương trình cần biên tập lại một số điểm để đáp ứng các mục tiêu và chuẩn đầu ra. Danh sách các học phần trong chương trình cũng cần được điều chỉnh tiêu đề và nội dung. Hội đồng cũng đưa ra các câu hỏi về nguồn tuyển sinh cho chương trình, nguồn học bổng, đóng góp của các đối tác dự án và phương pháp giảng dạy. Sau khi chỉnh sửa đề án, tất cả các tài liệu chương trình sẽ được đệ trình lên Bộ GD & ĐT để xin phép. Thành viên của Hội đồng là các chuyên gia về môi trường và nghề cá từ các trường đại học và viện nghiên cứu khác nhau ở Việt Nam.

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp

Bài viết trước

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp
Khai giảng Lớp Đào tạo ngắn hạn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân trắng”

Tin tiếp theo

Khai giảng Lớp Đào tạo ngắn hạn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân trắng”

Bài viết liên quan

Khai giảng Lớp Đào tạo ngắn hạn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân trắng”
08/08/2022

Khai giảng Lớp Đào tạo ngắn hạn “Kỹ thuật sản xuất giống tôm thẻ chân trắng”

Viện Nuôi trồng thủy sản ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung
02/08/2022

Viện Nuôi trồng thủy sản ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung

Đội Sinh viên tình nguyện Viện Nuôi trồng Thủy sản mang “Mùa Hè Yêu Thương” đến với các em học sinh Trường Tiểu học Phước Tân A , thôn Ma Ty, xã Phước Tân, Huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận
20/07/2022

Đội Sinh viên tình nguyện Viện Nuôi trồng Thủy sản mang “Mùa Hè Yêu Thương” đến với các em học sinh Trường Tiểu học Phước Tân A , thôn Ma Ty, xã Phước Tân, Huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận

12 Doanh nghiệp Thủy sản tham gia Ngày hội Hướng nghiệp và tuyển dụng 2022 tại Viện Nuôi trồng Thủy sản – Đại học Nha Trang
04/07/2022

12 Doanh nghiệp Thủy sản tham gia Ngày hội Hướng nghiệp và tuyển dụng 2022 tại Viện Nuôi trồng Thủy sản – Đại học Nha Trang