Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Chiều ngày 27 tháng 7 năm 2020, Hội đồng thẩm định chương trình Thạc sĩ đã nhóm họp tại Viện NTTS để đánh giá hồ sơ xin mở ngành đào tạo cao học Quản lý Môi trường trong lĩnh vực thủy sản.

Tải tệp đính kèm | Đọc online

Các thành viên hội đồng đã góp ý cho mục tiêu chương trình, chuẩn đầu ra, thời gian đào tạo, đặc biệt là cấu trúc chương trình giảng dạy và các học phần / mô-đun được phân phối trong chương trình. Hội đồng đã phê duyệt chương trình và đề nghị cấp cao hơn xem xét. Tuy nhiên, dựa trên các ý kiến, chương trình cần biên tập lại một số điểm để đáp ứng các mục tiêu và chuẩn đầu ra. Danh sách các học phần trong chương trình cũng cần được điều chỉnh tiêu đề và nội dung. Hội đồng cũng đưa ra các câu hỏi về nguồn tuyển sinh cho chương trình, nguồn học bổng, đóng góp của các đối tác dự án và phương pháp giảng dạy. Sau khi chỉnh sửa đề án, tất cả các tài liệu chương trình sẽ được đệ trình lên Bộ GD & ĐT để xin phép. Thành viên của Hội đồng là các chuyên gia về môi trường và nghề cá từ các trường đại học và viện nghiên cứu khác nhau ở Việt Nam.

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp

Bài viết trước

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp
Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Bài viết tiếp theo

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Bài viết liên quan

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang
06/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh
31/03/2021

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"
26/01/2021

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản
24/11/2020

Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản