Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.

Trong khuôn khổ dự án Vliruos (Đại học Gent - Bỉ & Mạng lưới các trường ĐH Việt Nam), từ ngày 27-31/7 vừa qua, Viện NTTS Đại học Nha Trang đã tổ chức khóa học ''LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÈ CHO CÁC NGHIÊN CỨU SINH, 2020''.

Mục tiêu của khóa học nhằm trang bị cho NCS kiến thức tổng quan về ngành thủy sản Việt Nam, phương pháp bố trí thí nghiệm, xử lý thống kê và phương pháp viết báo đăng các tạp chí quốc tế.
Tham gia giảng dạy gồm các giảng viên đến từ các trường đại học thành viên của dự án, gồm: Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Cần Thơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Huế, Viện Nghiên cứu NTTS II.
 
Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.
 
Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.
 
Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.
 
Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.
 
 
Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.
 
Đăng bởi: Phạm Quốc Hùng
Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Bài viết trước

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản
Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

Bài viết tiếp theo

Viện Nuôi trồng thủy sản tiếp nhận 2 sinh viên Lào đến học ngành Nuôi trồng thủy sản khóa 62 (2020 – 2024)

Bài viết liên quan