Họp dự án TUNASIA tại Thái Lan

Từ ngày 13/10/2019 đến 18/10/2019, dự án TUNASIA tổ chức họp tại Đại học Khon Kaen (KKU), Thái Lan nhằm đánh giá tiến độ thực hiện dự án và xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo.

Tải tệp đính kèm | Đọc online

Viện NTTS, Đại học Nha Trang là 1 trong 5 thành viên của châu Á, bên cạnh các thành viên của châu Âu gồm Đức, Anh, Ireland và Italia. GS.TS Thomas Potempa, điều phối viên dự án đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên trong việc triển khai các công việc của dự án, cũng như đề nghị các trường/viện thúc đẩy nhanh việc mua sắm trang thiết bị, nâng cao vai trò của các trung tâm xuất sắc và kế hoạch biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy. Bên cạnh đó, dự án cũng tổ chức hội thảo về xây dựng chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp (POHE), giới thiệu các mô hình đào tạo định hướng nghề nghiệp của Anh, Ireland và Đức.

Quảng cảnh hội thảo và họp dự án

Quảng cảnh hội thảo và họp dự án

Gặp gỡ sinh viên KKU, Thái Lan

Gặp gỡ sinh viên KKU, Thái Lan

Tham quan Trung tâm xuất sắc của KKU

Tham quan Trung tâm xuất sắc của KKU

Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên

Bài viết trước

Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên
Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Bài viết tiếp theo

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Bài viết liên quan

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang
06/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh
31/03/2021

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"
26/01/2021

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản
24/11/2020

Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản