Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản

Ngày 3-1-2020, trung tâm Giống hải sản Cấp I Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản

Công ty Vĩnh Thanh và Đại Học Nha Trang ký kết Bảng Ghi Nhớ nghiên cứu chế phẩm vi sinh KBM

Bài viết trước

Công ty Vĩnh Thanh và Đại Học Nha Trang ký kết Bảng Ghi Nhớ nghiên cứu chế phẩm vi sinh KBM
Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản

Bài viết tiếp theo

Gặp mặt Tân Sinh vien khóa 62 và hướng nghiệp ngành Thủy sản

Bài viết liên quan