Dự án SRV 2701: Kế hoạch hoạt động năm 2011

  • 16-04-2012
  • /
  • 3651
  • Nghiên cứu khoa học
Dự án SRV 2701: Kế hoạch hoạt động năm 2011

Trong năm 2010, hợp phần II dự án SRV 2701 khoa NTTS đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch như đào tạo nguồn nhân lực và triển khai 2 đề tài nghiên cứu: dinh dưỡng cá giò giai đoạn giống và bệnh trên cá chẽm. Trong năm 2011, hợp phần tiếp tục thực hiện các hoạt động còn lại, trong đó trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực cho khoa.

Dự án SRV 2701: Kế hoạch hoạt động năm 2011

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Tin tiếp theo

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Bài viết liên quan

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
21/11/2022

Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Viện Nuôi trồng thủy sản: ký kết hợp tác Công ty Cổ phần thủy sản Dương Hùng Miền Trung, tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác của Indonesia
15/11/2022

Viện Nuôi trồng thủy sản: ký kết hợp tác Công ty Cổ phần thủy sản Dương Hùng Miền Trung, tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác của Indonesia

Đoàn Thanh niên Viện Nuôi trồng Thủy sản “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K64”
14/10/2022

Đoàn Thanh niên Viện Nuôi trồng Thủy sản “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN K64”

Chào cờ sinh viên tháng 10 và gặp mặt Tân sinh viên Khóa 64
12/10/2022

Chào cờ sinh viên tháng 10 và gặp mặt Tân sinh viên Khóa 64