Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên trẻ và sinh viên, Nhà trường đã phê duyệt (đợt 2/2018) 01 đề tài cấp Trường về lĩnh vực sinh học cá và 02 đề tài SV nghiên cứu khoa học về lĩnh vực bệnh học thủy sản; giảng viên thực hiện và hướng dẫn đều thuộc Bộ môn Quản lý sức khỏe Động vật thủy sản, cụ thể như sau:

1. Đề tài cấp Trường: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá khế vằn Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775)” do GV Hứa Thị Ngọc Dung làm chủ nhiệm đề tài.

2. Đề tài SV NCKH 1: “Theo dõi sự biến động hệ vi khuẩn trong nước ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) thương phẩm theo quy trình Semi biofloc tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa” do SV Kiều Quang Chí (Lớp 58.NT1) làm chủ nhiệm đề tài và 02 cộng tác viên là SV Võ Thị Nhớ (Lớp 58.NT2) và SV Nguyễn Thị Hằng (Lớp 58.BHTS); Và CBHD: ThS. Trần Văn Phước.

3. Đề tài SV NCKH 2: “Khảo sát bệnh nấm đồng tiền ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) nuôi thương phẩm trong ao tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa” do SV Cao Thị Thu Thảo làm chủ nhiệm đề tài và 02 cộng tác viên là SV Lê Văn Hiệp và SV Đinh Thị Nhung (Lớp 58.BHTS); Và CBHD: ThS. Phan Văn Út.

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Bài viết tiếp theo

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Bài viết liên quan

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận
16/04/2021

Khai giảng “Lớp bồi dưỡng Kỹ thuật sản xuất giống tôm he” tại Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi thủy sản Ninh Thuận

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh
13/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất giống ốc nhảy tại Thành phố Cam Ranh

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang
06/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh
31/03/2021

Cuộc thi thiết kế Bồ Thủy Sinh