Nghiên cứu khoa học

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"
04/10/2020

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu quy trình sản xuất giống tôm cảnh harlequin (Hymenocera picta, Dana 1852)"

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản
29/07/2020

Thẩm định chương trình Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản

Công ty Vĩnh Thanh và Đại Học Nha Trang ký kết Bảng Ghi Nhớ nghiên cứu chế phẩm vi sinh KBM
11/12/2019

Công ty Vĩnh Thanh và Đại Học Nha Trang ký kết Bảng Ghi Nhớ nghiên cứu chế phẩm vi sinh KBM