Hợp tác đối ngoại

Hợp tác giữa Viện Nuôi trồng thủy sản và Công ty Australis Vietnam
14/10/2020

Hợp tác giữa Viện Nuôi trồng thủy sản và Công ty Australis Vietnam

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam
16/06/2020

Viện Nuôi trồng Thủy sản làm việc với Công ty TNHH Tongwei Việt Nam

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị quốc tế về thủy sản lần thứ 9 – International Fisheries Symposium 2019
09/12/2019

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội nghị quốc tế về thủy sản lần thứ 9 – International Fisheries Symposium 2019

Họp dự án TUNASIA tại Thái Lan
23/10/2019

Họp dự án TUNASIA tại Thái Lan