THÔNG BÁO

Danh sách tin

Viện NTTS thông báo tới các bạn sinh viên Danh sách xét đề nghị cấp bằng tốt nghiệp Q2/2021

Tải danh sách tại file đính kèm dưới đây

Date: April 08th, 11:00 - April 09th, 17:00 East-Asian time (GMT + 7) Venue: online - conference

Agenda

Date & Time

Presentation title

Presenter/Co-authors

Institution

Apr. 08th 2021

Registration

Thursday , Apr 08th , 2021

11:00-11:20

Opening speech

Project coordinator

OHBW

Plenary Session 1

Chairs:

11:20 - 11:50

The Employers’ Satisfaction for BS Fisheries and Aquaculture graduates in VN and TH

Rakpong Petkam/ Duong Ngoc Duong

KKU/TUAF

11.50 - 12:20

Aquaculture curricular update and development and the impacts to quality assurance in NLU-HCMC

Nguyen Hoang Nam Kha

NLU

12:20 - 12:50

Aquaculture curricular update and development and the impacts to quality assurance in Thailand

Chanagun Chitmanat

MJU

12:50 - 13:30

Tea/Lunch break


13:30 - 14:00

Aquaculture curricular update and development and the impacts to quality assurance

Rakpong Petkam

KKU

14:00 - 14:30

Aquaculture curricular update and development and the impacts to quality assurance

Pham Quoc Hung

NTU

15:00 - 15:30

Aquaculture curricular update and development and the impacts to quality assurance

Nguyen Huu Tho

TUAF

15:30 - 15:50

Tea break

15:50 - 16:20

"Introduction to MESFIA project (Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas)-ERASMUS 2018

Nguyen Huy Bich

NLU

16:20 - 16:40

“Strengthening the Vietnamese Higher Education System to improve graduates’ employability and entrepreneurship skills”

Khong Trung Thang

NTU

16:40 - 17:00

Teaching/Learning resources in the WWW and its integration in ongoing education

Diana Spulber

 

17:00 - 17:05

Closing speech

Project coordinator

 

Date & Time

Presentation title

Presenter/Co-authors

Institution

Apr. 09th 2021

Registration

Friday , Apr 09th , 2021

11:00-11:20

Introduction

Project coordinator

OHBW

Plenary Session 1

Chairs:

11:20 - 11:50

The new Master programme “Environmental management in fisheries and aquaculture”

Pham Quoc Hung

NTU


11.50 - 12:20

Textbook on Environmental Management and its potential effects on people awareness and their strategies for environmental protection in Vietnamese aquaculture

Nguyen Van Trai

NLU

12:20 - 12:50

Textbook on International Aquaculture its potential effects on Higher Education

Roisin Nash

GMIT

12:50 - 13:30

Tea/Lunch break

Plenary Session 2

Chairs:

13:30 - 14:00

Ongoing Environmental education and aptitude tests in the Centre of Excellence at TUAF and its impact on local society

Nguyen Huu Tho

TUAF

14:00 - 14:30

The Competence Manual FOR “ENVIRONMENTAL AQUACULTURE / FISHERY”

Alena Mychkova

OHBW

15:00 - 15:30

The role of the center of excellence for Environmental education

Thomas Potempa

OHBW

15:30 - 15:50

Tea break

15:50 - 16:20

Introduction to EURASTIP project (Promoting Multi- Stakeholder Contributions to International Cooperation on Sustainable Solutions for Aquaculture Development in South-East Asia)- Horizon 2020

Dinh The Nhan

NLU

16:20 - 16:40

Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative (PISAI)

Rakpong Petkam

KKU

16:40 - 17:00

How to Teach skills online?

Thomas Potempa/ Alessandro Figus

OHBW/LCU

17:00 - 17:20

Closing speech

Project coordinator

 

 

Luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ Perinereis nuntia var. brevicirris (Grube, 1857) làm thức ăn nuôi vỗ tôm bố mẹ”,

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Mã số: 9620301,
Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Dũng
Thời gian: 8 giờ, ngày 04 tháng 4 năm 2021
Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Viện NTTS thông báo lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Trần Văn Phước

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học làm cơ sở cho sinh sản nhân tạo và bảo vệ nguồn lợi cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837) tại vùng biển Kiên Giang

Thời gian: 14h ngày 28 tháng 3, năm 2021

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Vp Viện gửi đến CVHT và BCS lớp danh sách các bạn sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện làm ĐA khóa luận TN lần 2 ( chính thức)
 
  1. Danh sách các bạn sinh viên đủ điều kiện
  2. Danh sách các bạn sinh viên chưa đủ điều kiện
 
 

LỊCH BẢO VỆ

HỘI ĐỒNG CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN XÉT TUYỂN NCS

 ( Ban hành kèm theo Quyết định số: 1603/QĐ-ĐHNT ngày 24 tháng 12 năm 2020)

  1. Ngành Nuôi trồng thủy sản                                                              Mã số: 962031

TT

Thí sinh- Hướng nghiên cứu

 

03 /01/2021

1

ThS. Nguyễn Đình Huy

Nâng cao hiệu quả hệ thống nuôi siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus Vannamei Boone, 1931) bằng Artemia

Đăng ký người hướng dẫn:

HD1: TS. Đinh Văn Khương- Trường ĐHNT

HD2: TS. Nguyễn Tấn Sỹ- Trường ĐHNT

7h- 8h30

2

ThS. Trần Văn Dũng

Nâng cao sinh trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc của cá khoang cổ Nemo Amphiprion ocellaris ( Cuvier, 1830)

Đăng ký người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS. Phạm Quốc Hùng- Trường ĐHNT

HD2: TS. Hứa Thái Nhân- Trường ĐH Cần Thơ

8h30- 10h

3

ThS. Mai Đức Thao

Nghiên cứu lựa chọn chủng vi tảo và phát triển quy trình sản xuất phục vụ ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng ( Litopenaeus Vannamei Boone, 1931)

Đăng ký người hướng dẫn:

HD1: PGS.TS. Phạm Quốc Hùng- Trường ĐHNT

HD2: TS. Kim Lê Chang- Commonwealth Scientific and Industrial Research Organzation, Australia

10h- 11h30

 

Thời gian & địa điểm: 08:00, ngày 24/12/2020; Văn phòng Viện NTTS

Chủ trì: Viện trưởng, Phó Viện trưởng

Thư ký: Trần Văn Phước, Bùi Thị Thanh Thủy

Chương trình chi tiết

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/trình bày

8:00-8:05

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình hội nghị

Nguyễn Tấn Sỹ- P Viện trưởng

8:05-8:20

Khái quát công tác đào tạo của Viện NTTS và một số định hướng giai đoạn 2020-2025

Phạm Quốc Hùng- Viện trưởng

8:20-8:50

Thực trạng công tác giảng dạy và đánh giá sinh viên ngành NTTS – mức độ đáp ứng CĐR của CTĐT

Trần Văn Phước- Q Trưởng Bộ môn

8:50-9:20

Hoạt động giảng dạy, đánh giá các học phần chuyên ngành NTTS: một số vấn đề và hướng giải pháp khắc phục

Ngô Văn Mạnh- Trưởng Bộ môn

9:20-9:50

Giải lao

Bùi T Thanh Thủy

9:50-10:20

Công tác đào tạo của Bộ môn Cơ sở sinh học nghề cá

Lê Minh Hoàng- Trưởng Bộ môn

10:20-10:50

Phương pháp tiếp cận trong dạy và học ngành Nuôi trồng thủy sản -  Trường Đại học Nha Trang

Mai Như Thủy

10:50-11:20

Giới thiệu chương trình đạo tạo Đại học và Sau đại học ngành NTTS của trường Đại học Nông Lâm Tp HCM

Nguyễn H Nam Kha – Phó Trưởng khoa Thủy sản, ĐH Nông Lâm HCMC

11:20-12:50

Cơm trưa

Bùi T Thanh Thủy

 

Thời gian: 7H00 NGÀY 9/01/2021

Địa điểm: Phòng họp Viện Nuôi trồng thủy sản

Số 9- Nguyễn Đình Chiểu- Nha Trang

 

TT

Học viên

Đề tài luận văn

1

Đào Duy Hạnh

Mã HV: 58CH167

7h- 8h30

Hiện trạng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế - xã hội của nghề nuôi cua biển (Scylla serrata) tại Thành phố Cẩm Phả và huyện Tiên Yên.

QĐ giao đề tài: 1276/QĐ-ĐHNT ngày 06/12/2017

GV hướng dẫn: TS. Nguyễn Lâm Anh

                          

2

Nguyễn Thế Hùng

Mã HV: 58CH170

8h30- 10h

Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển theo hướng bền vững nghề nuôi cá biển lồng bè tại huyện Vân Đồn - Quảng Ninh.

QĐ giao đề tài: 1276/QĐ-ĐHNT ngày 06/12/2017

GV hướng dẫn:  TS. Lục Minh Diệp

                          

3

Tăng Vũ Mạnh

Mã HV: 58CH172

10h-11h30

Nghề nuôi tôm he (Penaeus monodon và Liptopenaeus vannamei) tại huyện Tiên Yên - Quảng Ninh: Hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển theo hướng bền vững.

QĐ giao đề tài: 1276/QĐ-ĐHNT ngày 06/12/2017

GV hướng dẫn:  TS. Lê Anh Tuấn

4

Nguyễn Chí Thành

Mã HV: 58CH173

14h-15h30

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn, độ mặn và mật độ đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của ấu trùng ngao giá (Tapes dorsatus Lamarck, 1818) tại Quảng Ninh.

QĐ giao đề tài: 247/QĐ-ĐHNT ngày 18/3/2020

GV hướng dẫn:  TS. Nguyễn Tấn Sỹ

                           

5

Đặng Thị Vy

Mã HV: 58CH180

15h30-17h

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi và độ sâu mực nước đến tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ngao giá (Tapes conspersus Gmelin, 1781) nuôi lồng và nuôi ở bãi triều tại Vân Đồn Quảng Ninh.

QĐ giao đề tài: 1276/QĐ-ĐHNT ngày 06/12/2017

GV hướng dẫn:  TS. Trần Vĩ Hích

                          

 

 

Chuyên đề 1: Những thành tựu về nghiên cứu sinh học sinh sản và hàm lượng hormone steroid ở giống cá dìa Siganus trên thế giới và Việt Nam
  • GVHD: PGS.TS. Phạm Quốc Hùng
Chuyên đề 2: Ảnh hưởng của hCG và LHRH-A lên hàm lượng hormone steroid và một số đặc điểm sinh lý sinh sản cá dìa Siganus guttatus
  • GVHD: PGS.TS. Phạm Quốc Hùng
  • Thời gian: 8h00 ngày 06/12/2020
  • Địa điểm: Phòng Họp Viện Nuôi trồng thủy sản- Số 09 Nuyễn Đình Chiểu- Nha Trang- Khánh Hòa
Trân trọng !
- Thời gian: 7h30 ngày 19/11/2020
- Địa điểm: HT số 1
- Mục đích: Hướng nghiệp và tạo ra cơ hội giao lưu cho sinh viên với các Doanh nghiệp thủy sản để nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm được cơ hội thực tập, việc làm sau tốt nghiệp
 
- Thành phần: 
+ Toàn thể CBGV và sinh viên Viện NTTS Các Doanh nghiệp: 
+  Các Doanh nghiệp: Tập đoàn Việt Úc, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P., Công ty TNHH TongWei, Công ty Công nghệ sinh học Vland TP HCM, Công ty thuốc thú y - thủy sản Sagophar, Công ty R.E.P. Biotech, Công ty TNHH thủy sản Song Hoàn, Công ty Thảo Nguyên.  
 
- Chương trình chi tiết:
 

Thời gian

Nôi dung

Thời gian (Phut)

Ghi chú

7:30

8:00

Lễ lân chiếu phim về Viện, Văn nghệ chào mừng

30

Đoàn Viện

8:00

8:10

Giới thiệu đại biểu. Thông qua chương trinh

10

MC

8:10

8:25

Phát biểu chào mừng, giới thiệu về truyền thổng đào tạo và nghiên cứu của Viện NTTS

15

Viện Trưởng

8:25

9:25

Giới thiệu/chiếu phim của các doanh nghiệp

7 phút/DN

Các doanh nghiệp

9:25

9:30

Tặng quà cho các Doanh nghiệp

5

BTC

9:30

9:45

Văn nghệ giữa giờ

15

 

9:45

10:45

Tọa đàm hướng nghiệp

60

BLĐ Viện + đại diện các Doanh nghiệp

10:45

11:10

Trao học bồng

25

BTC, Doanh nghiệp. Iãnh đạo Viện

11:10

11:20

Phát phiếu phỏng vấn thực tập. Chụp hình lưu niệm. kết thúc

10

BTC

11:20

14:00

Nghỉ trưa

 

 

14:00

16:30

Phỏng vần ứng viên thực tập giáo trình Hải sản. thực tập tốt nghiệp: sv K59. K60

150

Các doanh nghiệp có nhu cầu

17:30

20:00

Tiệc liên hoan kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11/2020

 

Đại biểu từ các doanh nghiệp, đại biểu Trưởng, Phòng Ban. thầy cô Viện NTTS. sv...

 
Trân trọng kính mời quí Thầy, cô và các em sinh viên thuộc các Khoa/ Viện quan tâm tham dự.