THÔNG BÁO

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức Hội thảo Khoa học Sinh viên bằng hình thức online

  • 21/06/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản sẽ tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên bằng hình thức online theo kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian Hội thảo: bắt đầu từ lúc 8h00 ngày 28/06/2021

- Địa điểm: Phòng trực tuyến trên Zoom (BTC sẽ gửi ID và password cho những sinh viên đăng ký tham dự HT)

- Thành phần: Quý thầy cô trong đơn vị quan tâm, GVCV, CBHD, các chủ nhiệm đề tài sinh viên, sinh viên các lớp.

- Ban tổ chức Hội thảo:

  1. Chủ trì: Nguyễn Tấn Sỹ
  2. Thư ký: Vũ Trọng Đại
  3. Cùng các Trưởng Bộ môn: Lê Minh Hoàng, Trần Văn Phước, Ngô Văn Mạnh

- Thời hạn đăng ký tham gia báo cáo tại Hội thảo: từ hôm nay đến 22/06/2021 qua email thầy Vũ Trọng Đại (daivt@ntu.edu.vn)

- Thời hạn nộp báo cáo cho thư ký Hội thảo (thầy Đại): trước ngày 25/06/2021

- Chương trình Hội thảo: BTC sẽ gửi chương trình chi tiết cho các báo cáo viên được trình bày báo cáo tại Hội thảo vào ngày 26/6/2021.

- Sinh viên đăng ký tham dự hội thảo qua email thầy Lê Minh Hoàng (hoanglm@ntu.edu.vn)

Đề nghị Lớp Trưởng các lớp thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên trong lớp đăng ký tham dự Hội thảo lần này và sẽ tính điểm rèn luyện cho các em.