THÔNG BÁO

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ

Viện Nuôi trồng thủy sản tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ vào thời gian, địa điểm như sau:
+ Thời gian: 7h30 ngày 6 /5/2021
+ Địa điểm: Phòng Họp Viện NTTS , Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang 
Danh sách kèm theo tại file đính kèm
Trân trọng thông báo.