THÔNG BÁO

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Trọng Đại

  • 29/07/2022
Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Trọng Đại như sau:
Với đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa Paphia undulata (Born, 1780)”.
 
  + Thời gian: 14h ngày 15/08/2022
  + Địa điểm: Phòng họp số 4 - Trường Đại học Nha Trang- Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa 
 
Trân trọng thông báo.