THÔNG BÁO

THÔNG BÁO: LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Đề tài: “Nghiên cứu đa dạng di truyền và các thông số di truyền theo tính trạng tăng trưởng phục vụ chọn giống tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798)”,
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Mã số: 9620301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Hùng
Thời gian: 08h00, ngày 19 tháng 09 năm 2020
Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.

 

Trân trọng kính mời các tổ chức và cá nhân quan tâm tham dự !