THÔNG BÁO

Chương trình tổng kết năm học 2019 - 2012 và Hội nghị CBCNVC 2020 - 2021

Thời gian & địa điểm: 14h, ngày 11/09/2020; Văn phòng Viện NTTS

Chủ trì: Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn

Thư ký: Trần Văn Phước, Bùi Thị Thanh Thủy

Ban bầu cử: Vũ Trọng Đại, Phạm Thị Khanh, Phan Văn Út

Chương trình chi tiết

Thời gian

Nội dung

Chủ trì/trình bày

14:00-17:30

  • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình và bầu thư ký hội nghị
  • Đánh giá kết quả công tác năm học 2019-2020 và Dự thảo nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021
  • Thảo luận
  • Phát biểu của đại biểu dự hội nghị
  • Đánh giá phân loại tập thể, cá nhân
  • Bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua, khen thưởng
  • Binh xét giảng viên tiêu biểu
  • Góp ý báo cao kết quả thực hiện nghị quyết NH 2019-2020 và phương hướng NH 2020-2021 của nhà trường
  • Đối thoại giữa trưởng đơn vị với CBVC
  • Kết luận/ Bế mạc

Q Hùng + M Hoàng

17:30-20:00

Liên hoan thân mật tại nhà hàng Yến Sào, số 4, đường Phạm Văn Đồng, Vĩnh Thọ, Nha Trang

Bùi T T Thủy