THÔNG BÁO

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá khoang cổ yên ngựa Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)”

  • 15/05/2021

THÔNG BÁO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
 

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá khoang cổ yên ngựa Amphiprion polymnus (Linnaeus, 1758)”,

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Mã số: 9620301,
Của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hải Thanh
Được tổ chức vào hồi: 8 giờ, ngày 30 tháng 5 năm 2021,
Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang,

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.