DỰ ÁN

  Hợp tác trong nước

  Những năm gần đây, Viện Nuôi trồng Thủy sản tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước hoạt động trong lĩnh vực Nuôi trồng Thủy sản hoặc các ban ngành liên quan. Đối tác của viện trải dài từ Bắc đến Nam, đặc biệt là các tỉnh có hoạt động Nuôi trồng Thủy sản phát triển về Nuôi ngọt hoặc Lợ mặn.

   

  Hợp tác quốc tế

  Trong những năm gần đây, Viện Nuôi trồng Thủy sản là một trong những Khoa/Viện dẫn đầu về hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nha Trang. Viện xin giới thiệu các dự án quốc tế đang được tiến hành cùng đối tác liên kết của từng dự án.

   

  STT

  TÊN DỰ ÁN

  CHỦ TRÌ

  THỜI GIAN

  ĐỐI TÁC

  1

  SRV 2701: Nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo khoa NTTS

  Lại Văn Hùng

  09/2008 – 12/2012

  Na Uy

  2

  Hợp phần 1 (FIS/2006/141) - Nâng cao tính bền vững trong chế biến và sử dụng thức ăn cho nuôi trồng hải sản tại Việt Nam và Ôxtrâylia

  Hợp phần 2 (SMAR/2008/021) - Phát triển nuôi tôm hùm gai ở Indonesia, Việtnam và Australia

  Lê Anh Tuấn

  06/2009 –05/2014

  09/2009 –02/2013

  Dự án Tôm hùm ACIAR, Úc

  3

  Đào tạo/tập huấn ngắn hạn quốc tế:

  Chương trình 1: Quản lý kinh tế trong NTTS quy mô nhỏ

  Chương trình 2: Quản lý đàn cá bố mẹ và chọn giống trong NTTS

  Phạm Quốc Hùng

  2008 – 2012

  2012 – 2014

  NACA

  UNU-FTP, Iceland

   

  Chương trinh hợp tác quốc tế

  (1)    Dự án VLIR network (Bỉ)

  (2)    Dự án TUNASIA (Đức)

  (3)    Dự án NORHED (NA Uy)

  (4)    Dự án WISEFEED (Na Uy)

  (5)    Dự án Japan Core to Core (Nhật Bản)

  (6)    Chương trình NACA/FTP (Iceland, Thái Lan)

  (7)    Chương trình ILP với Nhật (ĐH Kaogoshima)