Thực tập chuyên ngành bệnh học thủy sản

Giảng viên BM Quản lý sức khỏe Động vật thủy sản đã triển khai Quyết định số 1507/QĐ-ĐHNT ngày 22/11/2019 v/v Thành lập Đoàn cán bộ hướng dẫn Thực tập chuyên ngành Bệnh học thủy sản, cụ thể như sau:

Tên học phần: Thực tập chuyên ngành Bệnh học thủy sản (04 TC).

Thời gian: 8 tuần (11/11/2019 – 04/01/2020).

Lớp: 58.BHTS (gồm 8 SV).

CBHD: Ths Hứa Thị Ngọc Dung; Ths Phan Văn Út và Ths Phạm Thị Hạnh

Rà soát tốt nghiệp  SV khóa 58 ngành Bệnh học thủy sản

Bài viết trước

Rà soát tốt nghiệp SV khóa 58 ngành Bệnh học thủy sản
Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Bài viết tiếp theo

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Bài viết liên quan

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"
24/04/2021

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021
24/04/2021

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020
01/12/2019

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020

Sinh hoạt học thuật Bộ môn
01/12/2019

Sinh hoạt học thuật Bộ môn