Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

  • 24-04-2021
  • /
  • 1257
  • Tin tức & Sự kiện

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Viện Nuôi trồng Thủy sản và tăng cường công tác phục vụ cộng đồng. Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại Trường Đại học Nha Trang, Viện Nuôi trồng Thủy sản đã khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển”. Đối tượng tập huấn là cán bộ kỹ thuật, phòng thí nghiệm và kinh doanh/thị trường của 02 Công ty Australis và Công ty Green Feed. Thời gian tập huấn là 4 ngày (sáng học lý thuyết và chiều thực hành tại phòng thí nghiệm).

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

 

 

Một số hình ảnh:
Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021

Bài viết trước

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021
Hội thảo khoa học bộ môn

Tin tiếp theo

Hội thảo khoa học bộ môn

Bài viết liên quan

Rà soát tiến độ nghiên cứu sinh
23/05/2022

Rà soát tiến độ nghiên cứu sinh

Rà soát nhiệm vụ năm học và Sinh hoạt học thuật bộ môn
19/05/2022

Rà soát nhiệm vụ năm học và Sinh hoạt học thuật bộ môn

Tăng cường công tác phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nuôi tôm trong quản lý chất lượng môi trường nước ao nuôi thủy sản
02/01/2022

Tăng cường công tác phục vụ cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp nuôi tôm trong quản lý chất lượng môi trường nước ao nuôi thủy sản