Tin tức & Sự kiện

Khai mạc khóa tập huấn “Chẩn đoán bệnh trên cá biển"

Họp rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2020-2021

Họp bộ môn và sinh hoạt học thuật tháng 12

Rà soát nhiệm vụ của bộ môn năm học 2019-2020

Sinh hoạt học thuật Bộ môn

Thực tập chuyên ngành bệnh học thủy sản

Rà soát tốt nghiệp SV khóa 58 ngành Bệnh học thủy sản

Giảng viên Bộ môn QLSK ĐVTS tham dự Hội nghị Chuyên đề Thủy sản Quốc tế 2019 (IFS 2019) tại Malaysia