Liện hệ Bộ môn

Mọi chi tiết xin liên hệ Thầy Trần Văn Phước - Q. Trưởng Bộ môn thông qua Email, Điện thoại hoặc gửi nội dung theo mẫu bên dưới

Địa chỉ

02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Số điện thoại

0905 265 931

02583 831 147

Hộp thư

phuoctv@ntu.edu.vn

Giữ liên lạc