Thông báo

Danh sách tin

Thực hiện Thông báo số 890/TB-ĐHNT về Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học hệ chính quy khóa 59, Bộ môn yêu cầu GV hướng dẫn báo cáo cụ thể sau:

1. Đối với SV Thực tập tốt nghiệp (GVHD là thầy Mai Đức Thao, thầy Lê Thành Cường).

        - Thời gian thực tập sắp hết (ngày 29/4/2021).

        - Đề nghị GVHD báo cáo tình hình thực tập của SV mình hướng dẫn.

2. Đối với SV làm đồ án tốt nghiệp.

        - Thời gian thực hiện: 15/3 – 26/6/2021 (đã qua 6 tuần).

        - Đề nghị GVHD báo cáo tình hình thực hiện đồ án.

Một số lưu ý: khó khăn về nội dung; cơ sở thực hiện; SV có thực hiện nghiêm túc/đầy đủ không; tỷ lệ % đã thực hiện; kịp tiến độ so với nội dung/đồ án không; có phải thay đổi địa điểm/tên đồ án không;…..

Hạn cuối báo cáo BM (17 giờ, ngày 26/4/2021 – Thứ 2) qua email: phuoctv@ntu.edu.vn

Trân trọng./.

Trần Văn Phước

 

  • Thời gian bắt đầu: 8 giờ, ngày 04/03/2021 (Thứ 5).
  • Hình thức: online (https://meet.google.com/gmz-omjp-gtv)
  • Thành phần: Tất cả SV làm TN do BM hướng dẫn.
  • Nội dung: Chuẩn bị công tác làm tốt nghiệp
Đề nghị các em SV dự họp đúng giờ và đầy đủ.
Trân trọng./.
Trần Văn Phước


I. Tháng 01 năm 2020

1. Công tác thi học kỳ I NH 2019 – 2020.

2. BM cũng Lãnh đạo Viện đến Sở KHCN Cà Mau thảo luận và thống nhất nhiệm vụ quỹ gen về cá thòi lòi tại tỉnh Cà Mau.

3. BM đã nghiệm thu 1 đề tài cấp Trường về cá khế vằn do Ths Hứa Thị Ngọc Dung chủ nhiệm đề tài.

4. BM chủ trì họp nhóm GV xây dựng Phòng Thí nghiệm Bệnh học thủy sản.


II. Tháng 02 năm 2020

1. Rà soát điều kiện, số SV làm đồ án và chuyên đề TN ngành Bệnh học thủy sản.

2. Một số học phần đưa lên hệ thống Elearning (khi chưa có Thông báo bắt buộc).

3. Công tác tuyên truyền và phòng chống COVID-19.


III. Tháng 03 năm 2020

1. Nộp túi bài thi học kỳ I năm học 2019 – 2020 cho Nhà trường quản lý.

2. Công tác hướng dẫn tốt nghiệp: hướng dẫn 13 đồ án (NTTS và BHTS), 05 chuyên đề (NTTS và BHTS) và 01 SV Thực tập tốt nghiệp (BHTS).

3. BM chủ trì cho GV vệ sinh và sắp xếp một số vị trí – PTN Bệnh học thủy sản.

4. BM xây dựng định mức thiết bị phục vụ đào tạo và NCKH do BM quản lý.

5. Tập huấn và hỗ trợ GV giảng dạy elearning và Zoom.

6. BM hoàn thành đưa học liệu của các HP do BM quản lý lên hệ thống Elearning theo quy định.

7. Từ 30/3/2020, 100% giảng dạy trực tuyến bằng Elearning và Zoom.

8. Tiếp tục công tác hướng dẫn SV tốt nghiệp và phòng chống COVID-19.

IV. Tháng 04 năm 2020

1. Hướng dẫn, hỗ trợ SV làm quen và triển khai dạy học Elearning và Zoom.

2. Cập nhật ĐCCTHP giảng dạy theo Elearning và hoàn thiện theo góp ý.

3. Họp nhóm GV xây dựng PTN BHTS lựa chọn thiết bị cần thiết.

4. Đẩy mạnh NCKH trong BM: BM đã có 06/07 đề tài (02 cấp Trường và 04 đề tài SV NCKH) được thông qua Hội đồng cấp Viện đợt 1 (ngày 24/4/2020).

5. Nộp báo cáo sơ bộ năm học (do COVID-19) và giới thiệu BM (tiếng Anh). 

6. Tiếp tục công tác hướng dẫn SV tốt nghiệp và phòng chống COVID-19.

BM thông báo lịch Sinh hoạt học thuật và Sơ kết BM như sau:

- Thời gian: lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27/12/2019 (Thứ 6).

- Địa điểm: Phòng học C2.

- Thành phần: Toàn thể thành viên thuộc BM và đại biểu.

- Nội dung:

1. Sinh học học thuật BM: (i) Góp ý cập nhật ĐCHP Con người và môi trường - 2 TC; và (ii) Góp ý ĐCHP Thực tập tốt nghiệp Bệnh học thủy sản – 4 TC (Đây là học phần mới). 

2. Họp BM: Sơ kết học kỳ 1.

Đề nghị quý thầy cô tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

TM.Bộ môn: Trần Văn Phước

BM thông báo lịch họp BM và Sinh hoạt học thuật tháng 12 như sau:

- Thời gian: lúc 13 giờ 45 phút, ngày 11/12/2019 (Thứ 4).

- Địa điểm: Văn phòng Viện NTTS.

- Thành phần: Toàn thể thành viên thuộc BM và đại biểu quan tâm (SHHT).

- Nội dung:

          1. Họp BM: Rà soát kế hoạch bồi dưỡng đào tạo cán bộ (BM) đến năm 2026.

          2. Sinh học học thuật BM: (i) Xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần; và (ii) Xây dựng RUBRIC trong đánh giá học tập.        

Đề nghị quý thầy cô tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

TM.Bộ môn: Trần Văn Phước

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 29/11/2019 (Thứ 6).

- Địa điểm: Văn phòng Viện Nuôi trồng Thủy sản.

- Thành phần: Thành viên thuộc Bộ môn và đại biểu quan tâm

- Nội dung: Các chương trình tập huấn ngắn hạn.

TT

Họ và tên

Chủ đề báo cáo

1

ThS. Phan Văn Út

ThS. Phạm Thị Hạnh

ThS. Hứa Thị Ngọc Dung

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

ThS. Lê Thành Cường

Chương trình tập huấn ngắn hạn

Ứng dụng kỹ thuật PCR để chẩn đoán bệnh do virus ở tôm (Tiếng Việt và Tiếng Anh)

2

ThS. Mai Đức Thao

Chương trình tập huấn ngắn hạn

Sản xuất vi tảo phục vụ nuôi trồng thủy sản

(Tiếng Việt và Tiếng Anh)

 

Kính gửi: Quý thầy cô,

BM thông báo lịch họp tháng 11 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 50 phút, ngày 29 tháng 11 năm 2019 (thứ 6).

- Địa điểm: Văn phòng Viện NTTS.

- Thành phần: Toàn thể thành viên thuộc BM.

- Nội dung:

1. Triển khai công cụ quản lý công việc (canbo.ntu.edu.vn).

2. Bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy.

3. Rà soát công tác năm học của BM và GV.

Đề nghị quý thầy cô tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.

TM.Bộ môn

Trần Văn Phước

Bộ môn Quản lý sức khỏe ĐVTS tổ chức sinh hoạt học thuật như sau:

- Thời gian bắt đầu: 14 giờ, ngày 15/7/2019 (Thứ 2)

- Địa điểm: Phòng Chuyên đề Viện Nuôi trồng Thủy sản.

- Nội dung: Rà soát, cập nhật và điều chỉnh nội dung HP Nhập môn ngành Bệnh học thủy sản.

- Trình bày: Cô Hứa Thị Ngọc Dung và thầy Phan Văn Út.

- Thành phần tham dự bắt buộc: thành viên thuộc Bộ môn.

Kính mời quý thầy cô quan tâm đến dự.

Trân trọng./.

Trần Văn Phước

Bộ môn Quản lý sức khỏe ĐVTS tổ chức tổng kết năm học như sau:

- Thời gian: bắt đầu lúc 15 giờ, ngày 15 tháng 7 năm 2019 (Thứ 2).

- Địa điểm: Phòng Chuyên đề Viện Nuôi trồng Thủy sản.

- Thành phần:

         + Đại biểu: Đại diện Lãnh đạo Viện NTTS.

         + Qúy thầy cô thuộc Bộ môn.

- Nội dung:

          + Tổng kết năm học 2018 – 2019 (tập thể/cá nhân).

          + Dự kiến kế hoạch năm học 2019 – 2020.

          + Đánh giá, phân loại lao động và bình bầu thi đua.

          + Bình xét giảng viên giảng dạy tiêu biểu cấp Trường.

          + Góp ý báo cáo tổng kết năm học của Nhà trường.

            Q. Trưởng Bộ môn          

            Trần Văn Phước

- Thời gian bắt đầu: 14 giờ, ngày 08/6/2019 (Thứ 7)

- Địa điểm: Phòng họp số 04.

- Chủ đề báo cáo: Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế công tác quản lý chất lượng nước trong sản xuất giống tôm thẻ chân trắng tại Công ty TNHH Đầu tư Thủy sản Nam Miền Trung (Qui trình xử lý nước của công ty; Yêu cầu về chất lượng nước của công ty; Một số vấn đề thường gặp liên quan đến chất lượng nước và biện pháp khắc phục).

- BCV: Ông Dương Văn Thảo – Giám đốc Kỹ thuật

Kính mời quý thầy cô và các em sinh viên quan tâm đến dự.

Trân trọng./.

Trần Văn Phước

Danh mục