Nghiên cứu khoa học

TT

Tên đề tài/dự án/nhiệm vụ khác (2)

Chủ nhiệm đề tài/dự

Thời gian

(Bẳt đầu - Kết thúc)

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Tình trạng đề tài

án

1

Incorporating Climate Change into Ecosystem Approaches to Fisheries and Aquaculture Management in Srilanka and Vietnam

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

Trưởng hợp phần NTTS

2013 - 2018

Dự án SRV13/0010 (NORHED)

Đã kết thúc

2

Programmes of Network Universities Cooperation for research based education in bioscience for food in Vietnam

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

Trưởng nhóm NTTS

2013 - 2018

Dự án VLIR Network Vietnam

Đã kết thúc

TT

Tên đề tài/dự án/nhiệm vụ khác (4)

Cộng tác viên đề tài/ dự án

Thời gian

(Bẳt đầu - Kết thúc)

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Tình trạng đề tài

1

Building up an international research network for successful seed production technology development and dissemination leading South-East Asian region.

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2018 - 2020

Dự án JSPS core- to-core program

Đang triển khai

2

Tuning environmental competences in Asian fishery education for sustainable development (Erasmus+ Capacity Building in Higher Education)

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2017 - 2020

Dự án TUNASIA 2017

Đang triển khai

3

Improving sustainability and performance of aquafeeds: H2020-MSCA-RISE-2015. Project Number: 691150: The Framework

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2014 - 2020

Dự án WiseFeed

Đang triển khai

 

 

Programme for Research and Innovation

 

 

 

 

4

Improving training and research capacity for University of Fisheries Vietnam

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2004 - 2012

Dự án SRV2701 (NORAD)

Đã kết thúc

 

TT

Tên đề tài/dự án/nhiệm vụ khác (17)

Chủ nhiệm đề tài/dự

Thời gian

(Boit đầu - Kết thúc)

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Tình trạng đề tài

án

1

Nghiên cứu sự biến động testosterone và estradiol trong chu kỳ sinh sản cá dìa

(Siganus guttatus)

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2017 - 2020

Đề tài NAFOSTED

Đang triển khai

2

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá bè đưng/khế vằn Gnathanodon speciosus (Forskal, 1775)

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2018 - 2019

Hợp đồng với doanh nghiệp

Đang triển khai

3

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản cá khế vằn Gnathanodon speciosus (Forsskal, 1775)

ThS. Hứa Thị Ngọc Dung

2018 - 2019

Đề tài cấp Trường

Đang triển khai

4

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh học và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá lưỡi trâu U Minh Thượng

ThS. Trần Văn Phước

2016 - 2019

Đề tài cấp tỉnh Kiên Giang

Đang triển khai

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng, yếu tố môi trường và kích thích sinh sản lên chất lượng trứng của cá dìa Siganus guttatus

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2014 - 2017

Đề tài NAFOSTED

Đã nghiệm thu

6

Nghiên cứu đặc điểm loài và phương thức lây nhiễm của kí sinh trùng Perkinsus spp.

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2014 - 2016

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Đã nghiệm thu

 

 

ký sinh trên nhuyễn thể tại Việt Nam

 

 

 

 

7

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển, quản lý nguồn lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đắk Nông

ThS. Trần Văn Phước

2013 - 2016

Đề tài cấp tỉnh Đắk Nông

Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu vòng đời phát triển sán lá đơn chủ thuộc họ Capsalidae ký sinh trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa

ThS. Phan Văn Út

2013 - 2015

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

 

9

Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa, điều trị

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2013 - 2015

Đề tài cấp tỉnh Ninh Thuận

Đã nghiệm thu

10

Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật, sản xuất giống nhân tạo cá dìa Siganus guttatus tại Khánh Hòa

ThS. Phan Văn Út

2011 - 2015

Đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa

Đã nghiệm thu

11

Nghiên cứu cải tiến mô hình trồng rong sụn (Kappaphycus alvarezii) bằng cách hạn chế cá dìa ăn rong

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2012 - 2013

Dự án BCA Denmark, RIA 1

Đã nghiệm thu

12

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh sản của cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837) tại vùng biển tỉnh Kiên Giang

ThS. Trần Văn Phước

2010 - 2012

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Đã nghiệm thu

13

Thu thập, làm các tiêu bản ký sinh trùng và tiêu bản mô bệnh học một số đối tượng nuôi thủy sản tại Việt Nam

ThS. Phạm Thị Hạnh

2010 - 2011

Đề tài cấp Trường

Đã nghiệm thu

 

14

Điều tra hiện trạng khai thác và đề xuất các giải pháp để duy trì, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm Nha Phu, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

ThS. Trần Văn Phước

2009 - 2010

Đề tài cấp Trường

Đã nghiệm thu

15

Nghiên cứu quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản vùng biển thôn Tân Thành - đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa

ThS. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

2010

Đề tài hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm, Huế

Đã nghiệm thu

16

Nghiên cứu chế độ quyền tài sản đối với tài nguyên dùng chung đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa.

ThS. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

2008 - 2009

Đề tài hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm, Huế

Đã nghiệm thu

17

Quản lý môi trường nuôi tôm thôn Lương Cách, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuân dựa vào cộng đồng.

ThS. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

2003 - 2005

Đề tài hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm, Huế

Đã nghiệm thu

TT

Tên đề tài/dự án/nhiệm vụ khác (31)

Cộng tác viên đề tài/ dự án

Thời gian

(Bolt đầu - Kết thúc)

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Tình trạng đề tài

1

Nghiên cứu định loại và phát triển mã vạch ADN (DNA barcoding) trên tôm hùm Panulirus spp

ThS. Phạm Thị Hạnh

2017 - 2020

Đề tài cấp Nhà nước

Đang triển khai

2

Nghiên cưu hoan thiên quy trinh san xuât giông nhân tao va nuôi thương phâm nghêu lua Paphia undulata tai Kiên Giang

ThS. Trần Văn Phước

2017 - 2020

Đề tài cấp tỉnh Kiên Giang

Đang triển khai

3

Đánh giá chất lượng tinh trùng, trứng và ấu trùng cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis) thông qua việc cải thiện dinh dưỡng

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2017 - 2020

Đề tài NAFOSTED

Đang triển khai

 

 

cá bố mẹ trong điều kiện biến đổi khí hậu

 

 

 

 

4

Nghiên cứu đánh giá thực trạng nghề sản xuất tôm giống Ninh Thuận, đề xuất mô hình cơ sở sản xuất giống an toàn, chất lượng theo hướng VietGAP, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất tôm giống chất lượng cao của cả nước

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2016 - 2017

Tỉnh Ninh Thuận

Nghiệm thu

5

Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis thông qua thời điểm thu mẫu, tiêm hormone và bảo quản lạnh

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2014 - 2017

NAFOSTED

Nghiệm thu

6

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thăm dò kỹ thuật sản xuất giống cá dứa (Pangasius sp)

ThS. Trần Văn Phước

2014 - 2016

Đề tài cấp Bộ NN và PTNT

Đã nghiệm thu

7

Nghiên cứu đặc điểm loài và phương thức lây nhiễm của kí sinh trùng Perkinsus spp. ký sinh trên nhuyễn thể tại Việt Nam

ThS. Lê Thành Cường ThS. Hứa Thị Ngọc Dung

2014 - 2016

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Đã nghiệm thu

8

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển, quản lý nguồn lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đắk Nông

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

ThS. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi

2013 - 2016

Đề tài cấp tỉnh Đắk Nông

Đã nghiệm thu

9

Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Nam Yết - Khánh Hòa

ThS. Trần Văn Phước

2013 - 2015

Dự án cấp Bộ NN

Đã nghiệm thu

10

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp cộng đồng bảo vệ và khai thác giống sò huyết tự nhiên

ThS. Trần Văn Phước PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2013 - 2015

Đề tài cấp tỉnh Kiên Giang

Đã nghiệm thu

 

11

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.), trai tai tượng (Tridacna spp.) và cá ngựa (Hippocampus spp.) ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ, Việt Nam

ThS. Phạm Thị Hạnh

2013 - 2015

Đề tài cấp Bộ NN&PTNT

Đã nghiệm thu

12

Nghiên cứu vòng đời phát triển sán lá đơn chủ thuộc họ Capsalidae ký sinh trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa

ThS. Phạm Thị Hạnh

2013 - 2015

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

 

13

Khảo sát một số bệnh nguy hiểm thường gặp ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi thương phẩm tại Ninh Thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa, điều trị

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

ThS. Lê Thành Cường ThS. Hứa Thị Ngọc Dung

2013 - 2015

Đề tài cấp tỉnh Ninh Thuận

Đã nghiệm thu

14

Nghiên cứu một số thông số kỹ thuật, sản xuất giống nhân tạo cá dìa Siganus guttatus tại Khánh Hòa

ThS. Phạm Thị Hạnh

2011 - 2015

Đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa

Đã nghiệm thu

15

Lưu giữ đàn cá tra dầu (Pangasianodon gigas) tại Khánh Hòa

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2013 - 2014

Tỉnh Khánh Hòa

Nghiệm thu

16

Nghiên cứu một số đặc tính lý, hóa học và bảo quản tinh trùng cá mú cọp

(Mycteroperca tigris) tại Việt Nam

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2012 - 2014

IFS

Thụy Điển

Nghiệm thu

17

Ứng dụng sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá sặc rằn trong ruộng sen

ThS. Trần Văn Phước

2012 - 2013

Đề tài cấp Trường

Đã nghiệm thu

18

Nghiên cứu một số đặc tính và bảo quản tinh trùng của cá chẽm mõm nhọn

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2011 - 2013

NAFOSTED

Đã nghiệm thu

 

 

(Psammoperca waigiensis)

 

 

 

 

19

Nghiên cứu hội chứng chết đỏ ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) thương phẩm nuôi tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp phòng trị

ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

ThS. Phan Văn Út ThS. Hứa Thị Ngọc Dung

2010 - 2012

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Đã nghiệm thu

20

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh sản của cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837) tại vùng biển tỉnh Kiên Giang

ThS. Phạm Thị Hạnh

2010 - 2012

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Đã nghiệm thu

21

Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng, công thức và công nghệ sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi tôm hùm bông (P. ornatus) và tôm hùm xanh (P. homarus)"

ThS. Trần Văn Phước ThS. Mai Đức Thao

2009 - 2010

Dự án cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu

22

Xác định thành phần loài thủy sản khai thác bằng nò sáo tại đầm Cầu Hai - Huế

ThS. Trần Văn Phước

2010

Dự án IMOLA - Huế

Đã nghiệm thu

23

Phân tích quyền tài sản và quản lý tài nguyên khu vực đầm Nha Phu, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

ThS. Trần Văn Phước

2008 - 2009

Đề tài hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm, Huế

Đã nghiệm thu

24

Phân lập và lưu giữ hai loài tảo có lợi (tảo Silic và tảo lục) trong ao nuôi tôm sinh thái Năm Căn, Ngọc Hiển, Cà Mau

ThS. Tôn Nữ Mỹ Nga ThS. Mai Đức Thao

2008 - 2009

Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

Đã nghiệm thu

25

Nghiên cứu về bệnh tôm hùm sữa ở tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

ThS. Phan Văn Út ThS. Nguyễn Thị Thùy Giang

2007

Nhiệm vụ cấp Bộ NN và PTNT

Đã nghiệm thu

 

 

 

ThS. Hứa Thị Ngọc Dung

 

 

 

26

Dự án CARD - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2005 - 2006

Dự án CARD - Bộ NN&PTNT

Đã nghiệm thu

27

Quan trắc chất lượng môi trường nước Khu bảo tồn biển Hòn Mun - Nha Trang, Khánh Hòa

ThS. Trần Văn Phước

2003 - 2006

Đề tài tương đương cấp Trường -KBTB Hòn Mun

Đã nghiệm thu

28

Quản lý môi trường vùng nuôi tôm dựa trên cơ sở cộng đồng tại khu vực đầm Nại - Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

ThS. Trần Văn Phước

2003 - 2005

Đề tài hợp tác với Trường Đại học Nông Lâm, Huế

Đã nghiệm thu

29

Đánh giá chất lượng nước khu vực trạm bơm cung cấp nước cho vùng nuôi tôm trên cát Phú Thọ - Ninh Phước, Ninh Thuận

ThS. Trần Văn Phước

2003 - 2004

Đề tài cấp tỉnh Ninh Thuận

Đã nghiệm thu

30

Ứng dụng GIS và RS trong phát triển con đường xanh đô thị Indianapolis, Indiana, USA. Indiana University-Purdue University Indianapolis

PGS.TS Phạm Quốc Hùng

2003 - 2004

Dự án Greenway trails (USA)

Đã nghiệm thu

31

Thử nghiệm ương và nuôi thương phẩm cá chẽm mõm nhọn (Psammoperca waigiensis Cuvier & Valencien, 1828)

ThS. Trần Văn Phước

2002 - 2004

Đề tài SUMA

Đã nghiệm thu