Thông tin liên hệ

Bộ môn Kỹ thuật NTTS: 

Trưởng bộ môn; TS. Ngô Văn Mạnh

  • Điện thoại: 0914.252.987.
  • Email: manhnv@ntu.edu.vn
  • Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

 

Trại thực nghiệm NTTS nước ngọt Ninh Phụng

Phụ trách: TS. Nguyễn Văn Minh

  • Điện thoại: 0915.567.220.
  • Email: minhnguyen@ntu.edu.vn
  • Địa chỉ: Thôn Đại Cát 2, Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa

 

Trung tâm Nghiên cứu NTTS Cam Ranh

Phụ trách: ThS. Đoàn Xuân Nam

  • Điện thoại: 0905.534.696.
  • Email: namdx@ntu.edu.vn
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa