TRƯỞNG BỘ MÔN

  Thầy Phạm Quốc Hùng

  Điện thoại:01653 757 898
  Email: phamquochung@ntu.edu.vn
  Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

  Phụ trách Trại thực nghiệm Nuôi thủy sản nước ngọt NINH PHỤNG - NINH HÒA - KHÁNH HÒA

  Ông: Đàm Bá Long

  Điện thoại: 0914074784
  Email: longdb@ntu.edu.vn