Tập huấn hội thảo

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang
06/04/2021

Viện Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp Tập huấn và Hội thảo về Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bóp tại Kiên Giang

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"
26/01/2021

Sinh viên khóa 59 ngành Nuôi trồng Thủy sản đi thực tế môn học "Sản xuất Giống và Nuôi thủy sinh vật cảnh"

Hội thảo trực tuyến dự án TUNASIA
12/10/2020

Hội thảo trực tuyến dự án TUNASIA

Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.
02/08/2020

Lớp bồi dưỡng kiến thức hè cho các Nghiên cứu sinh ngày 27-31/7/2020.

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp
21/07/2020

Ngày Hội hướng nghiệp và tuyển dụng do Viện NTTS, Trường Đại học Nha Trang tổ chức đã thành công tốt đẹp

Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản
27/06/2020

Phiên họp thứ 2, cập nhật chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thủy sản

Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản
12/01/2020

Hội nghị lấy ý kiến phục vụ cập nhật CTĐT ngành nuôi trồng thủy sản

Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên
30/09/2019

Tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên